Aleksandra Stefaniak

Aleksandra Stefaniak ,adres: ul. Tadeusza Kościuszki 2a – puławski, Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Aleksandra BAŁACHOWSKA

Aleksandra BAŁACHOWSKA ,adres: JODŁOWA 36 – gryfiński, Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

Aleksandra Trojnar

Aleksandra Trojnar ,adres: ul. Piaskowa 7 – Warszawa, Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Aleksandra Piekarska

Aleksandra Piekarska ,adres: ul. Stefana Batorego 20 – zgorzelecki, Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

ARTEA Aleksandra Matejczyk

ARTEA Aleksandra Matejczyk ,adres: ul. Leszczynowa 44 – Białystok, Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

Aleksandra Chomiak

Aleksandra Chomiak ,adres: ul. Botaniczna 6 – Zielona Góra, Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Aleksandra Kaus

Aleksandra Kaus ,adres: ul. Paniowicka 5 – Wrocław, Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA Aleksandra Godawa

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA Aleksandra Godawa ,adres: ul. Przemysłowa 6 – wągrowiecki, Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

GABINET PSYCHOLOGICZNY Aleksandra Pardel

GABINET PSYCHOLOGICZNY Aleksandra Pardel ,adres: ul. Grochowska 87a – Poznań, Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Aleksandra Piotrowska

Aleksandra Piotrowska ,adres: CIEHANOWSKA 40A/1 – ciechanowski, Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

Aleksandra Nowacka

Aleksandra Nowacka ,adres: ul. Wrocławska 13 – Pruszowice, Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych