Agnieszka Krzyżańska

Agnieszka KRZYŻAŃSKA ZAN-WIK

Agnieszka KRZYŻAŃSKA ZAN-WIK ,adres: ul. Wojciecha Bąka 10B – Ostrów Wielkopolski , Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych