OLIGER Klaudia Markwat

OLIGER Klaudia Markwat ,adres: ul. Partyzantów 43 – skarżyski, Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

ANDROMEDA Tomasz Słoń

ANDROMEDA Tomasz Słoń ,adres: ul. Leszczyńska 69B – Kielce, Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

Sklep Spożywczo Przemysłowy Chamerska Izabela

Sklep Spożywczo Przemysłowy Chamerska Izabela ,adres: b.n. – Gieraszowice, Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

MW Energy Maciej Wedral

MW Energy Maciej Wedral ,adres: 41 – Rudka, Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Ewa Nosarzewska

Ewa Nosarzewska ,adres: ul. Obrońców Westerplatte 19 – sandomierski, Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Hubert Kopacz

Hubert Kopacz ,adres: 203 – Szaniec, Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

Sławomir Michrowski

Sławomir Michrowski ,adres: Kopalniana 9 – starachowicki, Działalność związana z oprogramowaniem

Renata IWAŃSKA

Renata IWAŃSKA ,adres: 116 – Osiny, Odzysk surowców z materiałów segregowanych

Adam Grudziński Handel Obwoźny

Adam Grudziński Handel Obwoźny ,adres: ul. Żabia 2 – starachowicki, Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

MIROSŁAW DĄBROWSKI

MIROSŁAW DĄBROWSKI ,adres: 28 – Wronów, Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

Anna ŚLIWA A-A

Anna ŚLIWA A-A ,adres: ul. Batalionów Chłopskich 2 – pińczowski, Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Endog Bartłomiej Jajkowski

Endog Bartłomiej Jajkowski ,adres: ul. Oseta Wasilewskiego 4 – skarżyski, Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

BYCZYŃSKI Andrzej

BYCZYŃSKI Andrzej ,adres: ul. Spółdzielcza 7 – skarżyski, Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Kamil ŚWITAKOWSKI KAM-BUD

Kamil ŚWITAKOWSKI KAM-BUD ,adres: ul. Armii Krajowej 18 – konecki, Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Sebastian Hordyjewicz

Sebastian Hordyjewicz ,adres: ul. Mieczysława Radwana 15 – ostrowiecki, Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

WIESŁAW PORĘPSKI

WIESŁAW PORĘPSKI ,adres: 41 – Śnieżkowice, Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych