Bogdan Kozioł ASTER – X

Bogdan Kozioł ASTER – X ,adres: ul. Zielona 21A – tarnowski, Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

LEX – Projects Patrycja Kura

LEX – Projects Patrycja Kura ,adres: 75 – Łopoń, Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Beata Burkot TDJ STUDIO

Beata Burkot TDJ STUDIO ,adres: ul. Janiny Masiuk 6 – tarnowski, Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

AMM-LAB Szumlański Marcin

AMM-LAB Szumlański Marcin ,adres: 61 – Rzepiennik Marciszewski, Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

ATF FASHION Arleta Fajt

ATF FASHION Arleta Fajt ,adres: 127 – Wola Radłowska, Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych

IZOLACJE Witold Bojdo

IZOLACJE Witold Bojdo ,adres: 39 – Kowalowa, Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Rafał Broda

Rafał Broda ,adres: 106 – Świebodzin, Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Andrzej GOŁĄB DOM-BUD

Andrzej GOŁĄB DOM-BUD ,adres: 134 – Siekierczyna, Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

KADABRA Radosław Kapałka

KADABRA Radosław Kapałka ,adres: 279 – Chojnik, Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

EKO – ZŁOM Paweł Bielat

EKO – ZŁOM Paweł Bielat ,adres: 126 – Stare Żukowice, Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Bastbud Sebastian Nalichowski

Bastbud Sebastian Nalichowski ,adres: rynek Rynek 18 – tarnowski, Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

Używane Zagraniczne Meble Grzegorz Moch

Używane Zagraniczne Meble Grzegorz Moch ,adres: 224 – Rzuchowa, Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Krzysztof Gniady EVER GREEN

Krzysztof Gniady EVER GREEN ,adres: 37 – Dębina Zakrzowska, Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

S-K Konrad Ostrowski

S-K Konrad Ostrowski ,adres: 187 – Mikołajowice, Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Michał Lądwik

Michał Lądwik ,adres: 279 – Pleśna, Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Judyta Kasprzyk FIRMA TERMOKAS

Judyta Kasprzyk FIRMA TERMOKAS ,adres: 57 – Wesołów, Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami