Piotr Koszyk

Piotr Koszyk ,adres: 349 – Ropa, Transport drogowy towarów

Halina Pasoń

Halina Pasoń ,adres: 6 – Izby, Transport drogowy towarów

MICHAŁ Siewiera

MICHAŁ Siewiera ,adres: 38 – Rożnowice, Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Aneta Wojtas WABIK OUTLET SHOP

Aneta Wojtas WABIK OUTLET SHOP ,adres: ul. Biecka 10 – gorlicki, Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Mariusz KARPIŃSKI

Mariusz KARPIŃSKI ,adres: ul. Nowodworze 10 – gorlicki, Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Marcin Glanda

Marcin Glanda ,adres: ul. Zagórzańska 12A – gorlicki, Transport drogowy towarów

Michał Czech-3ehu solutions

Michał Czech-3ehu solutions ,adres: ul. Mikołaja Kopernika 2 – gorlicki, Działalność związana z oprogramowaniem

Magdalena Drożdżowska Szwalnia

Magdalena Drożdżowska Szwalnia ,adres: 83 – Ropica Górna, Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich

Marta Drożdżowska Studio Projektowe

Marta Drożdżowska Studio Projektowe ,adres: 83 – Ropica Górna, Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich

MIECZYSŁAW Kotowicz USŁUGI BUDOWLANE

MIECZYSŁAW Kotowicz USŁUGI BUDOWLANE ,adres: 443 – Moszczenica, Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Andrzej Deda

Andrzej Deda ,adres: 85 – Ropica Polska, Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Joanna Kmak

Joanna Kmak ,adres: 39 – Śnietnica, Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Andrzej Brach

Andrzej Brach ,adres: 546 – Ropica Polska, Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Jakub Kusiak

Jakub Kusiak ,adres: 164 – Ropa, Malowanie i szklenie

Przemysław Warzecha

Przemysław Warzecha ,adres: 85 – Śnietnica, Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Weronika Mucha GABINET PIĘKNA

Weronika Mucha GABINET PIĘKNA ,adres: ul. św. Zofii 9 – gorlicki, Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej