Województwo Kujawsko-pomorskie

Praktyka lekarska specjalistyczna - GABINET LEKARSKI Olga Juraniec- Indywidualna praktyka lekarska, Lekarz specjalista, Praktyka lekarska, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 1 DAWEXIM Dawid Szczech 2 CITOTRANS Dawid Szczech- Instalowanie systemów telekomunikacyjnych, Pracownia protetyczna, Składanie komputerów, Sprzęt fotograficzny, Sprzęt medyczny, Sprzęt optyczny, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - BIURO USŁUG KOMPUTEROWYCH "MGC"- Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, Tworzenie oprogramowania, Usługi informatyczne, Usługi komputerowe, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych - "MAXBELT" Janusz Rak, Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Produkcja artykułów piśmiennych - "BARWDRUK" Anna Barszcz- Poligrafia, Produkcja galanterii papierniczej, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana - " M K A B ", Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Nauka języków obcych - " E N C O M P "- Korepetycje z języków obcych, Kursy językowe, Nauka języków obcych, Organizacja szkoleń językowych, Szkoła języków obcych, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych - Lucjan Kacprzak- Sprzedaż nieruchomości, Wiercenie studni i ujęć wodnych, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Praktyka lekarska specjalistyczna - Lech Walasek- Indywidualna praktyka lekarska, Lekarz specjalista, Praktyka lekarska, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane - Bogdan Wojkowski- Sprzedaż nieruchomości, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - Stanisław Motyka- Handel detaliczny poza siecią sklepową (przez osobę prezentującą wyroby), Handel obwoźny, Handel okrężny, Kiosk, sprzedaż z okienka, Sprzedaż lodów z automatu, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych - Wincenty Dończyk- Agent ubezpieczeniowy, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Działalność związana z tłumaczeniami - Magdalena Kwasow- Tłumaczenia, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych - Marzena Jarkowska- Agent ubezpieczeniowy, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Praktyka lekarska specjalistyczna - Bogusław Godek- Indywidualna praktyka lekarska, Lekarz specjalista, Praktyka lekarska, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - Teresa Zwiewka- Doradztwo budowlane, Doradztwo techniczne, Geodeta, Nadzór budowlany, Projektowanie budowlane, Projektowanie instalacji chłodniczych, Projektowanie instalacji klimatyzacyjnych, Projektowanie instalacji sanitarnych, Projektowanie sieci elektroenergetycznych, Projektowanie sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie technologiczne, Projektowanie terenów zielonych, Projektowanie urbanistyczne, Usługi geodezyjne, Usługi geodezyjno - kartograficzne, Usługi geologiczne, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Wykonywanie instalacji elektrycznych - ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "TELSAT"- Instalacje alarmowe, Instalacje przeciwpożarowe, Instalacje przeciwwłamaniowe, Instalacje sygnalizacyjne, Instalacje telekomunikacyjne, Instalatorstwo elektryczne, Instalowanie anten telewizyjnych, radiowych, Instalowanie sieci komputerowych, Internet - instalowanie, Usługi informatyczne, Usługi komputerowe, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - WSZYSTKO DLA ZDROWIA- Apteka, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych - TEATR MAŁYCH FORM- Artystyczna działalność twórcza, Cyrk, Działalność aktorów, muzyków, lektorów, prezenterów, Organizacja koncertów, Produkcja przedstawień operowych, operetkowych, musicalowych, baletowych, Produkcja przedstawień teatralnych, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "SABBATH"- Sprzedaż sprzętu agd, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Wykonywanie instalacji elektrycznych - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ATELBUD Andrzej Tyma- Instalacje alarmowe, Instalacje przeciwpożarowe, Instalacje przeciwwłamaniowe, Instalacje sygnalizacyjne, Instalacje telekomunikacyjne, Instalatorstwo elektryczne, Instalowanie anten telewizyjnych, radiowych, Instalowanie sieci komputerowych, Internet - instalowanie, Usługi informatyczne, Usługi komputerowe, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Praktyka lekarska specjalistyczna - PRYWATNY GABINET DERMATOLOGICZNY- Indywidualna praktyka lekarska, Lekarz specjalista, Praktyka lekarska, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej - P.H.U. "MINITEL"- Internet - zapewnienie dostępu, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Działalność usługowa związana z leśnictwem - Konarska Marlena USŁUGI LEŚNE- Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - JUŚKIW Roman EDMUND PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE- Sklep wielobranżowy, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie