PKD 95.29.Z – Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego – kod PKD: 95.29.Z

Podklasa ta obejmuje naprawę artykułów użytku osobistego i domowego:
- naprawę rowerów,
- naprawę i przeróbki odzieży,
- naprawę artykułów sportowych i wyposażenia turystycznego, z wyłączeniem naprawy broni sportowej i rekreacyjnej,
- naprawę książek,
- naprawę instrumentów muzycznych, z wyłączeniem renowacji organów i pozostałych instrumentów zabytkowych,
- naprawę zabawek i podobnych artykułów,
- naprawę pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,
- strojenie fortepianów i pianin.

Podklasa ta nie obejmuje:
- naprawy broni sportowej i rekreacyjnej, sklasyfikowanej w 3311Z,
- naprawy ręcznych narzędzi mechanicznych, sklasyfikowanej w 3312Z,
- renowacji organów i pozostałych instrumentów zabytkowych, sklasyfikowanej w 3319Z.