PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację

Działalność wspomagająca edukację – kod PKD: 85.60.Z

Podklasa ta obejmuje:
– doradztwo edukacyjno-zawodowe,
– działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
– działalność komisji egzaminacyjnych,
– działalność dotyczącą oceny szkoleń,
– organizowanie programów wymiany studenckiej,
– działalność edukacyjną zespołów przedszkoli i szkół.

Podklasa ta nie obejmuje:
– badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, sklasyfikowanych w 7220Z
– działalności związanej z doskonaleniem zawodowym nauczycieli sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach niniejszej Sekcji.

PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację” - Opinie(2)

Dodawanie opinii jest zablokowane.