PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację

Działalność wspomagająca edukację – kod PKD: 85.60.Z

Podklasa ta obejmuje:
- doradztwo edukacyjno-zawodowe,
- działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- działalność komisji egzaminacyjnych,
- działalność dotyczącą oceny szkoleń,
- organizowanie programów wymiany studenckiej,
- działalność edukacyjną zespołów przedszkoli i szkół.

Podklasa ta nie obejmuje:
- badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, sklasyfikowanych w 7220Z
- działalności związanej z doskonaleniem zawodowym nauczycieli sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach niniejszej Sekcji.

PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację” - Opinie(2)

Dodawanie opinii jest zablokowane.