MAGIA SŁOWA – gabinet logopedyczno/neurologopedyczny Alina Jagiełło

Dodaj ocenę firmy!
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...Loading...

 
 

MAGIA SŁOWA – gabinet logopedyczno/neurologopedyczny Alina Jagiełło: opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Alina
Nazwisko Jagiełło
Numer NIP 6312185194
Numer REGON 243243438
Firma przedsiębiorcy

MAGIA SŁOWA – gabinet logopedyczno/neurologopedyczny Alina Jagiełło

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności ul. Kłodnicka 9, 44-100 Gliwice, powiat Gliwice, woj. ŚLĄSKIE
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta obejmuje:
- pomocniczą działalność dentystyczną, taką jak: działalność higienistek i asystentek dentystycznych. osoby te mogą pracować samodzielnie, lecz co jakiś czas są kontrolowane przez lekarzy dentystów,
- działalność związaną z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia prowadzoną m.in. przez higienistki szkolne, ortoptystów, instruktorów higieny, dietetyków i specjalistów promocji zdrowia,
- działalność diagnostyczną prowadzoną przez samodzielne laboratoria medyczne,
- działalność banków krwi, spermy, organów i tkanek do przeszczepów oraz zbiór moczu kobiecego do produkcji leków hormonalnych,
- działalność w dziedzinie terapii logopedycznej, optometrii,
- działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną przez psychologów i psychoterapeutów.

podklasa ta nie obejmuje:
- działalności laboratoriów innych niż medyczne, sklasyfikowanej w 7120a, 7120b,
- wykonywania badań i analiz związanych z jakością żywności, sklasyfikowanego w 7120a,
- działalności szpitali, sklasyfikowanej w 8610z,
- działalności w zakresie praktyki medycznej i dentystycznej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 862,
- działalności fizjoterapeutycznej, sklasyfikowanej w 8690a,
- działalności pogotowia ratunkowego, sklasyfikowanej w 8690b,
- praktyki pielęgniarek i położnych, sklasyfikowanej w 8690c,
- działalności paramedycznej, sklasyfikowanej w 8690d,
- działalności w zakresie zdrowia psychicznego świadczonej przez psychologów i psychoterapeutów, sklasyfikowanej w 8560z, 8720z, 8899z.

Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD): 
86.90.E
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 2013-05-01
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
Przewidywany okres zawieszenia do dnia
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru
Status indywidualnej działalności gospodarczej Aktywny
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw Polska

Opinie o firmie

Dodaj opinie o firmie