DUAL GROUP Ewa Janiszewska


 

DUAL GROUP EWA JANISZEWSKA: opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Ewa
Nazwisko Janiszewska
Numer NIP 6311802443
Numer REGON 241699306
Firma przedsiębiorcy

DUAL GROUP EWA JANISZEWSKA

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności ul. Młyńska 4, 44-100 Gliwice, powiat Gliwice, woj. ŚLĄSKIE
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta obejmuje pozostałą działalność rozrywkową i rekreacyjną, gdzie indziej niesklasyfikowaną (z wyłączeniem działalności wesołych miasteczek i parków rozrywki), taką jak:
- eksploatacja automatów do gier zręcznościowych, nawet na monety,
- działalność parków rekreacyjnych (bez zakwaterowania),
- transport rekreacyjny, np. działalność przystani jachtowych,
- obsługa stoków narciarskich,
- wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego,
- działalność jarmarków i widowisk o charakterze rekreacyjnym
- działalność plaż, włączając wynajmowanie przebieralni, szafek na ubrania, wypożyczanie leżaków, itd.
- działalność miejsc do tańczenia (np. dyskoteki, sale taneczne),
- działalność producentów i sponsorów przedstawień na żywo, innych niż artystyczne lub sportowe, w obiektach lub poza nimi.

podklasa ta nie obejmuje:
- działalności związanej z funkcjonowaniem kolejek linowych naziemnych i nadziemnych oraz wyciągów narciarskich, sklasyfikowanej w 4939z,
- rejsów wycieczkowych wędkarskich, sklasyfikowanych w 5010z, 5030z,
- wynajmowania miejsc i obiektów krótkotrwałego zakwaterowania dla gości odwiedzających lasy i parki rekreacyjne oraz wynajmowania pól namiotowych, sklasyfikowanego w 5530z,
- działalności kempingów, obozowisk, kempingów łowieckich i wędkarskich, sklasyfikowanej w 5530z,
- serwowania napojów przez dyskoteki, sklasyfikowanego w 5630z,
- działalności grup teatralnych i cyrkowych, sklasyfikowanej w 9001z.

Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD): 
93.29.Z, 18.12.Z, 18.13.Z, 46.90.Z, 47.19.Z, 47.64.Z, 47.79.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 49.41.Z, 49.42.Z, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 62.02.Z, 63.11.Z, 63.12.Z, 63.91.Z, 63.99.Z, 64.19.Z, 64.99.Z, 66.19.Z, 73.11.Z, 73.12.A, 73.12.B, 73.12.C, 73.12.D, 93.19.Z
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 2010-09-01
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
Przewidywany okres zawieszenia do dnia
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru
Status indywidualnej działalności gospodarczej Aktywny
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw Polska
Oceń firmę!
-4

Opinie o firmie

Dodaj opinie o firmie