PKD 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie

Pozostałe sprzątanie – kod PKD: 81.29.Z

Podklasa ta obejmuje:
– czyszczenie i utrzymanie w czystości basenów,
– mycie pociągów, autobusów, samolotów itp.,
– czyszczenie wnętrz cystern i tankowców,
– działalność związaną z dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją,
– mycie butelek,
– zamiatanie i polewanie ulic i usuwanie śniegu i lodu, włącznie z usuwaniem śniegu i lodu z dachów budynków,
– pozostałą działalność w zakresie sprzątania, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje:
– zwalczania szkodników w rolnictwie, sklasyfikowanego w 0161Z,
– czyszczenia i mycia samochodów, sklasyfikowanego w 4520Z.