OPTIMUM Marek Trzoska

Dodaj ocenę firmy!
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...

OPTIMUM Marek Trzoska: opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Marek
Nazwisko Trzoska
Numer NIP 5542148983
Numer REGON 092920430
Firma przedsiębiorcy

OPTIMUM Marek Trzoska

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności ul. Pomorska 60 lok. 1, 85-051 Bydgoszcz, powiat Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta obejmuje:
– projektowanie inżynierskie (tj. zastosowanie praw fizycznych i zasad inżynierskich w projektowaniu maszyn, materiałów, instrumentów, konstrukcji, procesów i systemów) i doradztwo związane z:
– maszynami, procesami przemysłowymi i zakładami przemysłowymi,
– projektowaniem w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, hydrotechniki i inżynierii ruchu, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,
– projektowaniem w zakresie elektrotechniki i elektroniki, górnictwa, inżynierii chemicznej, technologii budowy maszyn, bezpieczeństwa pracy oraz projektowaniem zakładów przemysłowych, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,
– projektowaniem w zakresie techniki zarządzania gospodarką wodną, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,
– opracowywanie projektów w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych, sanitarnych oraz kontroli zanieczyszczeń itp.,
– projektowanie obiektów produkcyjnych i przemysłowych,
– wykonywanie pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych,
– wykonywanie pomiarów geodezyjnych, w tym dla potrzeb ewidencji:
– wykonywanie pomiarów geodezyjnych na i pod powierzchnią ziemi,
– wykonywanie pomiarów hydrologicznych,
– opracowywanie map topograficznych i ogólnogeograficznych oraz map tematycznych, w tym ortofotomap.

podklasa ta nie obejmuje:
– wierceń i wykopów próbnych związanych z górnictwem/wydobywaniem surowców, sklasyfikowanych w 0910z, 0990z,
– działalności w zakresie oprogramowania, sklasyfikowanej w 5829z, 6201z,
– doradztwa z dziedziny informatycznej, sklasyfikowanego w 6202z, 6209z,
– wykonywania badań technicznych, sklasyfikowanego w 7120b,
– badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 721,
– projektowania przemysłowego, sklasyfikowanego w 7410z,
– fotografii lotniczej, sklasyfikowanej w 7420z,
– prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenia państwowych ewidencji, sklasyfikowanych w 8413z.

Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD): 
71.12.Z, 41.10.Z, 41.20.Z, 42.11.Z, 42.21.Z, 42.91.Z, 42.99.Z, 43.12.Z, 43.21.Z, 43.22.Z, 43.29.Z, 43.39.Z, 43.99.Z, 46.41.Z, 46.42.Z, 47.11.Z, 49.10.Z, 66.12.Z, 66.19.Z, 68.10.Z, 68.20.Z, 68.31.Z, 68.32.Z, 69.20.Z, 70.21.Z, 70.22.Z, 71.11.Z, 71.20.B, 73.11.Z, 73.12.A, 73.12.B, 73.12.C, 73.12.D, 73.20.Z, 74.90.Z, 78.10.Z, 78.20.Z, 78.30.Z, 81.10.Z, 82.11.Z, 85.60.Z, 96.09.Z
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 2006-04-01
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
Przewidywany okres zawieszenia do dnia
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru
Status indywidualnej działalności gospodarczej Działalność jest prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw Polska

Dodaj opinie

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *