PKD 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – kod PKD: 47.71.Z

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:
– wyrobów odzieżowych, w tym bielizny,
– wyrobów futrzarskich,
– dodatków odzieżowych, takich jak: rękawiczki, krawaty, szelki itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
– sprzedaży detalicznej wyrobów tekstylnych, sklasyfikowanej w 4751Z.