PKD 47.29.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – kod PKD: 47.29.Z

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:
– wyrobów mleczarskich i jaj,
pozostałych artykułów żywnościowych, gdzie indziej niesklasyfikowaną