PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – kod PKD: 46.90.Z

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową różnych wyrobów bez określonej specjalizacji.