ARCHIBUD Usługi Projektowo-Budowlane Janusz Skubiś

Dodaj ocenę firmy!
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...Loading...

ARCHIBUD Usługi Projektowo-Budowlane Janusz Skubiś: opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Janusz
Nazwisko Skubiś
Numer NIP 8321821704
Numer REGON 161548084
Firma przedsiębiordy

ARCHIBUD Usługi Projektowo-Budowlane Janusz Skubiś

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności ul. Tulipanów 5, 45-219 Opole, powiat Opole, woj. OPOLSKIE
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta obejmuje:
- projektowanie inżynierskie (tj. zastosowanie praw fizycznych i zasad inżynierskich w projektowaniu maszyn, materiałów, instrumentów, konstrukcji, procesów i systemów) i doradztwo związane z:
– maszynami, procesami przemysłowymi i zakładami przemysłowymi,
– projektowaniem w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, hydrotechniki i inżynierii ruchu, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,
– projektowaniem w zakresie elektrotechniki i elektroniki, górnictwa, inżynierii chemicznej, technologii budowy maszyn, bezpieczeństwa pracy oraz projektowaniem zakładów przemysłowych, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,
– projektowaniem w zakresie techniki zarządzania gospodarką wodną, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,
- opracowywanie projektów w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych, sanitarnych oraz kontroli zanieczyszczeń itp.,
- projektowanie obiektów produkcyjnych i przemysłowych,
- wykonywanie pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych,
- wykonywanie pomiarów geodezyjnych, w tym dla potrzeb ewidencji:
– wykonywanie pomiarów geodezyjnych na i pod powierzchnią ziemi,
– wykonywanie pomiarów hydrologicznych,
– opracowywanie map topograficznych i ogólnogeograficznych oraz map tematycznych, w tym ortofotomap.

podklasa ta nie obejmuje:
- wierceń i wykopów próbnych związanych z górnictwem/wydobywaniem surowców, sklasyfikowanych w 0910z, 0990z,
- działalności w zakresie oprogramowania, sklasyfikowanej w 5829z, 6201z,
- doradztwa z dziedziny informatycznej, sklasyfikowanego w 6202z, 6209z,
- wykonywania badań technicznych, sklasyfikowanego w 7120b,
- badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 721,
- projektowania przemysłowego, sklasyfikowanego w 7410z,
- fotografii lotniczej, sklasyfikowanej w 7420z,
- prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenia państwowych ewidencji, sklasyfikowanych w 8413z.

Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD): 
71.12.Z, 41.10.Z, 41.20.Z, 42.99.Z, 43.11.Z, 43.12.Z, 43.13.Z, 43.29.Z, 43.99.Z
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 2013-09-02
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
Przewidywany okres zawieszenia do dnia
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru
Status indywidualnej działalności gospodarczej Aktywny
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw Polska

Dodaj opinie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *